چقدر هزینه یک کارخانه دسته ای تلفن همراه در عربستان سعودی